Help  Site map  Contacteer ons   FR NL 

22/07/2011 - De IBO-overeenkomst: ook aanwerving op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur mogelijk

De Vlaamse regering besloot de mogelijkheid om overeenkomsten voor bepaalde duur in het kader van de IBO (= Individuele Beroepsopleiding)-reglementering te verlengen tot 31 december 2011.

Hieronder herhalen we kort de krachtlijnen van de IBO-overeenkomst en vestigen we de aandacht op de nieuwigheid.

Notie van IBO-overeenkomst ?

Een IBO-overeenkomst is een 3-partijen-overeenkomst gesloten tussen een werkgever-opleider, een cursist en een contactpersoon bij de V.D.A.B. (= de zgn. ‘IBO-consulent ‘). De IBO-overeenkomst voorziet in een praktijkgerichte opleiding op de werkvloer en kan een duurtijd hebben van 1 tot maximaal 6 maanden.

Voordelen en nadelen voor werkgever ?

Tijdens de duurtijd van de IBO-overeenkomst betaalt de werkgever geen loon en bijgevolg geen sociale zekerheidsbijdragen. De werkgever is enkel gehouden een productiviteitspremie te betalen.

De cursist ontvangt een vergoeding ingevolge werkloosheid, leefloon of financiële maatschappelijke dienstverlening (= compensatievergoeding) die wordt aangevuld met de productiviteitspremie betaald door de werkgever. De productiviteitspremie op zijn beurt wordt uitgedrukt als een percentage van het verschil tussen het normale loon in het beroep en de voornoemde compensatievergoeding.

Na afloop van de IBO-overeenkomst is de werkgever(-opleider) verplicht de werknemer aan te werven op basis van een overeenkomst voor onbepaalde duur. Bovendien geniet de cursist een vorm van ontslagbescherming aangezien de duur van de overeenkomst voor onbepaalde duur ten minste gelijk moet zijn aan de duurtijd van de IBO-overeenkomst.

Nieuwigheid ?

Hierboven hebben we reeds gezien dat de cursist na afloop van de IBO-overeenkomst in beginsel moet worden aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Bij wijze van uitzondering kan de werkgever de cursist ook aanwerven op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur.

Krachtens het nieuwe besluit van de Vlaamse regering is deze uitzondering van toepassing op alle IBO-overeenkomsten welke werden/worden gesloten tot en met 31 december 2011, indien volgende voorwaarden zijn vervuld:

  • de overeenkomst wordt gesloten voor de duur van één jaar,
  • de werkgever motiveert uitdrukkelijk zijn keuze.

Na afloop van deze overeenkomst voor bepaalde duur moet een overeenkomst voor onbepaalde duur worden aangegaan zonder proefperiode voor zover het gaat om een gelijkaardige of dezelfde functie.

 

Bronnen: Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot wijziging van artikel 94 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, B.S. 19 april 2011, p. 24.223; Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, B.S. 23 september 2009, p. 63.442.

Geschreven door : Filip Borgers - Legal Department

My Partena
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Registreer
Herinnering van uw paswoord/gebruikersnaam